تیم خدمات غیر حضوری کافی نت آنلاین تشکیل شده از افراد با تجربه و آموزش دیده در تمامی خدماتی که از حجم گسترده مردم در دفاتر و مراکز انجام اموری مثل دفاتر بیمه ای، دفاتر قضایی و خیلی از خدمات دیگر است. این تیم بجای شما کارهای مربوطه را انجام خواهند داد تا شما به کارهای دیگرتان برسید و یا از وقتتان بهترین استفاده را نمایید و کمک می کنند به شما که #در_خانه_بمانید