قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی

مهلت 3 ماهه برای ثبت نام و حذف و اضافه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با توجه به قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که از ابتدای آذرماه با آتیه سازان حافظ برای مدت یک سال دیگر تمدید شده، افرادی که پیش از این تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار…

ادامه مطلب