استخدامی بانک تجارت

بانک تجارت به منظور ارائه خدمات بهینه بانکی به مشتريان و تکمیل کادر اجرائی شعب و ادارات خود در سمت بانکدار (متصدی دریافت و پرداخت‏‏‏ – تحویلدار) و متصدی امور اداری بر اساس ضوابط ، مقررات و آیین نامه استخدامی بانک، از بين متقاضيان مرد و زن واجد شرايط ذیل، نيروی انسانی مورد نياز خود را پس از کسب موفقيت در آزمون کتبی علمی، آزمون روانشناختی، مصاحبه عمومی و تخصصی، گزينش و معاينات پزشکی، با انعقاد « قرارداد کار با مدت معین و بیمه درمان و بازنشستگی تأمین اجتماعی » استخدام نماید.

ادامه مطلب

برگزاری آزمون های سازمان سنجش با پروتکل های بهداشتی

نحوه برگزاری آزمون های سنجش با پروتکل های بهداشتی کافی نت آنلاین :  سازمان سنجش کشور برای برگزاری آزمون های مختلف پیش روی خود برگزاری این آزمون ها را با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می کند. در ادامه اطلاعیه کامل سازمان سنجش و آموزش…

ادامه مطلب