وام ضروری بازنشستگان کشوری

شروع ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری صندوق بازنشستگی کشوری به منظور حمایت اجتماعی و اجرای طرح‌های رفاهی برای بازنشستگان کشوری، دورۀ جدید ارائه تسهیلات وام ضروری بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری را به اجرا می‌گذارد. چگونگی و شرایط اعطای وام ضروری میزان وام ضروری در این دوره ۱۲ میلیون تومان تعیین شده است و تنها…

ادامه مطلب