سامانه پادا

پرونده الکترونیکی دانش آموزان (پادا) سامانه پادا (به نشانی https://pada.medu.ir/#/home)، سایتی که به تازگی تمام دانش آموزان و خانواده های آنها و همچنین معلمین و مدیران و هر شخصی که به نحوی با آموزش و پرورش سر و کار دارد اسمش را شنیده است و از این پس بیشتر خدمات ارائه شده توسط مدارس و آموزش…

ادامه مطلب

دریافت فیش حقوقی

دریافت فیش حقوقی بازنشستگان کشوری- تأمین اجتماعی- لشگری – شاغلین آموزش و پرورش از این پس تمامی بازنشستگان محترم کشوری، تأمین اجتماعی و لشگری می توانند به راحتی و فقط با یک درخواست هر ماه فیش های حقوقی شان را از کافی نت آنلاین دریافت کنند. همچنین شاغلین محترمی که فیشهای حقوقی شان به صورت…

ادامه مطلب

ابلاغیه الکترونیک

ابلاغیه الکترونیک   ابلاغ را می توان آگاه کردن مخاطب از مفاد برگ قضایی طبق تشریفات قانونی تعریف کرد. از لحاظ حقوقی منظور از ابلاغ رساندن اوراق دعوا، اجرائیه، اظهارنامه و احکام دادگاه به کسی است که هدف آگاه کردن اوست.   ابلاغ الکترونیک در این شیوه نسخه کاغذی به مخاطبین ارسال نمی شود، بلکه…

ادامه مطلب